தொடர்பு

பதவி:
அரச அதிபரும், மாவட்டச் செயலாளரும்
முகவரி:
மாவட்டச் செயலகம், மட்டக்களப்பு
மட்டக்களப்பு
கிழக்கு மாகாணம்
30000
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 652 223 355
தொலைநகலி:
+94 652 224 466
அலைபேசி:
+94 766990333

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)